Lån med eller uten sikkerhet?

lån uten sikkerhet
Dersom du har planer om å oppta en eller annen form for forbrukslån i en bank, skjer det ikke sjelden de ber deg om å stille en eller annen form for sikkerhet. Aller helst i form av hus, fast eiendom eller en bil, og felles for alle disse alternativene er at de skal kunne dekke inn det beløpet du låner dersom du ikke klarer å overholde forpliktelsene dine. I så tilfelle, vil banken rett og slett beslaglegge det du har stilt som sikkerhet, og legge det ut for salg slik at de kan få inn det beløpet du skylder.

Ulempen med dette er selvfølgelig at er man uheldig, kan et relativt lite lån bli en kostbar affære, og det finnes eksempler på hus som er solgt på tvangsauksjon ene og alene for noen få tusenlapper gjenstående gjeld. En annen ulempe er at dersom man har opptatt et lån med pant i enten eiendom eller andre gjenstander, så kan man ikke avhende eller selge disse tingene før gjelden er betalt, eller at man overdrar panten til noe annet man eier som har en tilsvarende verdi stor nok til å dekke inn et eventuelt krav.

Ønsker man ikke å pantsette eiendeler, eller kanskje ikke sitter med fast eiendom, finnes det flere alternativer hvor man kan låne relativt store summer uten å stille noen form for sikkerhet. Mange av disse er finansinstitusjoner som ikke opererer andre steder en for eksempel på internett, og all kommunikasjon foregår via epost eller skjemaer på nettsidene. På grunn av all automatikken i kundebehandlingen har disse aktørene ofte lave driftskostnader, noe som gjør at de kan tilby forholdsvis gunstige betingelser. De kan tilby store lån uten sikkerhet, men til gjengjeld er både gebyrer og renter tilsvarende høye, og det påløper store merutgifter dersom man ikke overholder sine forpliktelser.

Mange av de som tilbyr denne type lån er pengesterke investorer som ser på denne virksomheten som en ren forretning, og i tillegg til at de tjener godt på rentene de tar inn på dette, oppnår de også visse skattefordeler i forbindelse med utlånene. Dessuten slipper de formueskatt på utestående beløper, så teknisk sett er det en vinn / vinn situasjon for alle parter. Overholder man derimot ikke forpliktelsene man har påtatt seg ved et slikt lån, er det normalt ikke særlig langt fra uteblitt betaling til ytterligere innkreving, og ikke rent sjelden er det også kreditoren som eier inkassoselskapet som får oppdraget med å innkreve den uteblitte betalingen. Har man lånt pengene i banken, er det betraktelig lettere å få en dialog da banken ønsker å beholde deg som kunde, samtidig som du gjør opp for deg.

Fordelene med slike lån uten sikkerhet er at man som lånetaker står betraktelig friere til hva man vil bruke pengene til. Mens man i en lånesøknad til en bank gjerne må oppgi hva man ønsker å bruke pengene til, behøver man altså ikke alltid dette hos private aktører.