Låne til egenkapital?

Det vært mye snakk om egenkapitalkravet til boligkjøp i Norge, som grunnet de høye boligprisene utgjør en relativt stor kapitalkostnad for mange. Det er ikke uvanlig å måtte betale 5-6 millioner for en leilighet i Oslo, og gjerne det dobbelte for en enebolig, og da blir 15 % i egenkapital et ganske stort beløp. Flere nisjebanker og formidlere av forbrukslån har brukt dette som et alternativ for å finansiere egenkapitalen, som eksempel kan man se på nettsiden Lånutenegenkapital.no hvor man kan låne opp til 500.000 kroner uten sikkerhet. Men, dette alternativet blir fort en veldig dyr måte å løse kravet om egenkapital, selv om det kan være en veldig fristende måte å fremskaffe de nødvendige pengene på.

Kan man unngå krav om egenkapital?


Noen banker er faktisk villige til å bortse fra kravet om 15 %, hvis låntagerene har en inntekt som kan forsvare den lånesummen de er ute etter, men da gjelder det å ha et godt skrevet budsjett som kan dokumentere betalingsdyktigheten og sikkerheten ovenfor banken. egenkapitalen er satt der for å sikre banken mot dårlige betalere, men også for låntagerens egen del, fordi man ikke skal låne mer enn hva man har muligheten til å betale tilbake uten problemer.

Et annet alternativ til et forbrukslån, kan være et topplån på boligen, hvor renten settes mye gunstigere, som regel et sted mellom 4 og 7 %, men i noen tilfeller også lavere. Her vektlegges betalingsdyktigheten, noe som spesielt er viktig hvis man ønsker en belåningsgrad som ligger over 85 % av boligens verdi. Men her gjelder det å sjekke med flere banker, for praksisen er ikke den samme hos alle banker, selv ikke hos de største og mest kjente.

En annen mulighet kan selvsagt være å benytte familien. Enten ved å ta opp et privatlån for å fremskaffe egenkapitalen, eller at noen sier seg villig til å stille som sikkerhet ved at de kausjonerer for lånet. Ikke alle har denne muligheten, men dette blir som oftest den billigste løsningen hvis man ikke har pengene tilgjengelig selv.

Den siste og kanskje mest fornuftige løsningen, men også sikkert den som er mest kjedelig, er å spare opp pengene selv. Har man en inntekt som forsvarer et lån uten egenkapital, skulle det også være mulig å spare opp de nødvendige pengene innenfor et ganske kort tidsrom. Men det avhenger også så klart av hvilken prisklasse som er interessant, og hvor i landet boligen ligger.