Hvorfor får jeg ikke forbrukslån?

Når man søker om forbrukslån foretas det alltid en kredittsjekk. Går den ikke igjennom nåløyet får man ikke godkjent søknaden. Det kan være flere årsaker til at dette skjer, og noen er enklere å ordne opp i enn andre. 

Det kan finnes løsninger som gjør at du kan få innvilget et lån i løpet av kort tid, men da gjelder det at du fikser de små grunnene til at søknaden blir avslått.
 

Den viktigste grunnen til at man ikke får forbrukslån

En kredittsjekk gjøres automatisk og baseres på opplysninger av søker, og frembringes ut i fra standardkriterier. Men i tillegg til dette kan det også være andre ting som gjør at man ikke får forbrukslån. De fleste vil ha et såkalt lån svar med en gang type av lån, hvor de får vite umiddelbart om søknaden innvilges. Men da gjelder det at alle minstekravene er oppfyllt.

Minstekrav for å få innvilget forbrukslån

Først og fremst må man tilfredsstille minstekravene for å få godkjent søknaden om forbrukslån. Disse argumentene gjelder inntekt fra fast arbeid, pensjon eller uføretrygd, at man har hatt bosted i Norge i minst tre år og har norsk adresse i Folkeregisteret og krav til minstealder som kan variere fra 21 år og oppover. Sist men ikke minst gjelder det å ikke ha aktive betalingsanmerkninger. Ikke overholdte nedbetalinger av lån og regninger kan i verste fall føre til inkasso og betalingsanmerkninger, og igjen føre til avslag på søknad om forbrukslån.

Andre årsaker til avslag på forbrukslån

Vanlige årsaker til at man ikke oppfyller kravene til godkjenning av forbrukslån kan variere. Låneinstansene ser på grunnleggende ting som; om man søker for høyt lånebeløp i forhold til inntekt og andre økonomiske forpliktelser. Har man for eksempel et høyt lån fra før av kan det vurderes slik at man ikke har økonomisk grunnlag for å nedbetale ytterligere lån. Dette sier seg i grunnen selv, og banken ser på det som en stor risikofaktor, siden man ikke vil være i stand til å tilbakebetale forbrukslånet. Dersom inntekten stadig varierer, man har plutselig nedgang i lønn eller et år med null i inntekt kan det være vanskelig å få godkjent søknaden.

Har man eget foretak og er selvstendig næringsdrivende kan det bli sett på som sannsynlig risikofaktor, fordi man i tillegg til personlig gjeld også står ansvarlig for selskapets gjeld. Man kan også begå omfattende økonomiske fadeser som for eksempel styremedlem. Er man ung og i etableringsfasen kan det være litt mer kronglete å få innvilget forbrukslån på grunn av at det rett og slett finnes lite opplysninger om betalingsevner av mennesker i denne aldersgruppen. Er man i startfasen av voksenlivet med leilighetskjøp og lignende, kommer det lett andre investeringer og økonomiske forpliktelser attpåtil. Men er du på jakt etter et forbrukslån, lønner det seg alltid å utforske markedet og å søke de beste lånegiverne. Slik vil man ha størst mulig sjanse for å finne noen som kan hjelpe akkurat deg - uansett status og alder.